Vad är enzymer?
Enzymer är proteiner som produceras
av levande mikroorganismer.
Enzymer finns i varenda levande cell i alla
levande djur där de utför mycket viktiga funktioner. De reglerar ämnesomsättningen i
cellerna så att näringsämnena görs till energi
och nytt cellmaterial. Dessutom deltar
också enzymerna i nerbrytningen av olika
material. Det är i denna funktion som oftast
nyttjas.

De mest kända funktionen är enzymerna i människans tarmsystem.
När maten kommer in i munnen finns det ett enzym i vår saliv som börjar nerbrytningen av stärkelse från t.ex. bröd, potatis, ris, pasta o.s.v.
När maten kommer ner i magen finns det en rad andra enzymer som fortsätter nerbrytningen.
Några bryter ner fett, några proteiner och andra fortsätter nerbrytningen av stärkelse som började redan i munnen.


Enzymer är katalysatorer:
Utan enzymer skulle det inte finnas liv på jorden, därför att alla processer skulle gå allt för långsamt.
Enzymer fungerar nämligen som katalysatorer – d.v.s. de deltar i och ökar en process/reaktion utan att själva bli förbrukade.
När reaktionen har avslutats frigörs enzymet och en ny reaktion kan börja.
Detta kan i princip fortsätta i det oändliga, men i praktiken har enzymer en begränsad livstid och därför måste nya enzymer tillföras.

Enzymer är specifika:
Enzymer är mycket specifika ämnen som var för sig bara kan katalysera en process.
Som det har beskrivits tidigare är det olika enzymer som bryter ner olika typer av föda.
Denna vetenskap om de olika enzymernas egenskaper att bryta ner olika ämnen nyttjas
när man väljer vilket enzym som ska användas i olika produkter.


Naturliga mikroorganismer och enzymer i rengöringsprodukter:
När man vill använda enzymer i rengöringsprodukter använder man en metod där levande mikroorganismer
som kan producera speciella enzymer tillsätts produkten.
Önskar man att göra en rengöringsprodukt som är bra på att ta bort lukt från avlopp ska man hitta mikroorganismer
som producerar enzymer som kan bryta ner de ämnen som avger lukten i avloppet.
När de riktiga mikroorganismerna har hittats ”odlas” de i stora tankar där de delar sig om och om igen och också börjar producera enzymet.
Det är denna blandning av mikroorganismer och enzym som tillsätts rengöringsprodukten
som nu är klar för användning där du önskar att rengöra.
Det enzym som redan har producerats börjar bryta ner det oönskade ämnet som ger dålig lukt och mikroorganismerna börjar föröka sig
och bildar hela tiden nytt enzym som kan hålla processen med att bryta ner det oönskade ämnet i gång.
Mikroorganismerna lever alltså av det organiska materialet som enzymerna producerar.
När det inte längre finns mera organiskt material finns det inte mera mat till mikroorganismerna och därför dör de
efter att ha fullgjort jobbet med att ta bort källan till den dåliga lukten.

Naturliga mikroorganismer i rengöringsprodukter - en del i en hållbar miljö:
Mikroorganismer finns i alla biologiska system.
De kommer alltså från naturliga system och när de bryts ner vänder de tillbaka till naturen utan någon skada på miljön.