STÄDA SMART OCH MILJÖVÄNLIGT
med bara vatten och utan kemikalier.

Alla TSGM:s mikrofiberprodukter framställs av ultra-fina mikrofiber
och fungerar därför som ett finmaskat rörsystem.

Att tillverka mikrofiber är en mycket komplicerad process med dyra maskiner.
Efter vävning splittas tråden och blir den mycket tunna tråden.
Tjockleken på trådarna mäts i denier och har stor betydelse för mikrofiberns effektivitet.
För att räknas som mikrofiber skall tråden vara mindre än 1.0 denier, d.v.s.
att ett gram tråd skall vara minst 10.000 meter lång.
TSGM:s mikrofibertråd är på 0,13 denier, detta ger ett gram tråd som är över 70 000 meter lång vilket gör att tråden är omöjligt att se med blotta ögat.

När produkten används torr är det den elektrostatiska kapaciteten som nyttjas.
Elektrostatisk kan liknas med en magnet, produkten drar till sig damm och torr smuts
och håller fast det på samma sätt som en magnet
Damm och smuts är negativt laddat, och ultra mikrofibrerna är positivt laddat.

När produkten används i fuktig eller vått tillstånd, arbetar fibrerna med hjälp av kapillärkraften.
Denna kraft är en naturlig kraft som bl.a. används i naturen.
T.ex. använder träd och buskar deras fina rotnät till att suga upp vattnet till bladen.
Vatten och smuts sugs upp i fibrernas rörsystem och fasthålls så hårt,
att det inte lossnar på de saker som torkas av efteråt.

Fibrerna öppnar sig och ger från sig smutsen,när produkten blir tvättad vid min. 60°C.

Sex skäl att städa med mikrofiber:

•Inga kemikalier behövs, bra för miljön.
•Även doftallergiker kan använda mikrofiber.
•Risken för eksem och andra problem som orsakas av kemikalier minskar.
•Lägre vattenförbrukning.
•Billigare (inga kemikalie inköp behövs).
•Ett renare och trevligare hem/kontor.