Personuppgifter - GDPR

Uppgifter som lagras i vårt system

Namn, adress, telefonnummer, e-post 
Dina uppgifter finns skyddade i vårt system där endast behöriga personer inom företaget kan logga in.

Juridiskt ansvarig för personuppgifter
TSGM Sverige AB Kvarnared 110 523 96 Grönahög (556701-8402).

Användning
Vi lagrar dessa uppgifter för att kunna leverera din beställning samt hantera ev. returer samt reklamationer.
Vi lämnar aldrig vidare några uppgifter till annat företag eller land. Vi medverkar ej till att skicka SPAM.
Du får endast information gällande din beställning och leverans från oss samt nyhetsbrev.
Genom att beställa godkänner du att vi får skicka nyhetsbrev och erbjudanden till din e-postadress. 
Du kan när som helst avsluta den prenumerationen genom att kotakta oss på info@tsgm.se eller logga in på ditt konto.  

Laglig grund för att behandla personuppgifter
För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.
Vi behandlar personuppgifter på följande grunder:

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera varor du köpt.

• Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet.

• För att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor som du tidigare köpt.

• Då personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Lagringstid
Eftersom du är kund hos oss sparar vi dina uppgifter för att du enkelt ska kunna beställa igen samt logga in och se dina tidigare beställningar. Du kan när som helst begära att dina uppgifter ska tas bort - läs mer nedan. Viss information måste fortfarande lagras enligt bokföringslagen.

Registerutdrag
Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har registrerat samt begära att din data ska tas bort.
Detta gör du genom att kontakta oss på info@tsgm.se. Viss information måste lagras enligt gällande bokföringslag och raderas därefter. Det är vår skyldighet att justera ev. felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter som du meddelar oss.